Botanische tuin

Voorheen was de botanische tuin een Pastorietuin met veel oude bomen die geheel geruimd moesten worden. In het jaar 1980 is daar mee gestart, met goedkeuring van de pastoor en het kerkbestuur is aan die klus begonnen, niet verwachtende dat de klus zo groot zo zijn. Naargelang de tuin groeiden moesten we op zoek naar mensen met (groene) vingers. Grenze(n)loos Groen.

Er zijn zo’n 80 stuks aan coniferen, die in dat jaar geplant zijn. Zo zijn er verschillende kuipplanten en veel succulenten waaronder agaven cactussen en veel andere soorten te zien. De tuin is verdeeld in 5 gedeelte waarvan er een op het zuiden is gelegen, een op het westen en een op het noorden van de kerk. De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 3000 vierkante meter.

De tuin is geopend van mei tot en met oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur.